Лъчезар Дочев
Lachezar /Lucho/ Dochev
glass artist
SCULPTURE, STAINED GLASS &
OTHER WIZARTY IN THE ART OF GLASS.

стъкло
Лъчезар /Лъчо/ Дочев
художествена обработка на стъкло
СКУЛПТУРА, ВИТРАЖ И ДРУГИ ВЪЛШЕБСТВА
В ИЗКУСТВОТО ОТ СТЪКЛО

стъкло

ЛЪЧЕЗАР ДОЧЕВ

Художествена обработка - стъкло

Предизвикателството за обработка на стъклото е да се приложат принципите и категориите от един жанр изкуство в друг. Как би могло едно статично произведение от стъкло да се развие във времето? Къде е колуминацията при една скулптура от стъкло?

Обичам да групирам идеите си за художествена обработка на стъкло, да ги обединявам като серии от стъклени скулптури, да използвам различни техники за обработка на стъкло и контрасти в едно и също произведение

Лъчезар Дочев кратка биография

Образование и професионална квалификация

Лекции, демонстрации, преподавателски опит

: